Top right text goes here.

Felhasználási feltételek

A szolgáltatást a konyhaikalamajka.hu domain (későbbiekben Szolgáltató) tulajdonosai nyújtják. Az oldal használatával, illetve a regisztrációval a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket. Ezen feltételek a weboldal használatának feltételei, melyeket az oldal használatával minden felhasználó tudomásul vesz.

1. Általános rendelkezések

1.1 A Weboldalt a felhasználó mindenféle személyes adat megadása nélkül böngészheti. Az oldal ilyen használatához semmilyen regisztráció, illetve személyes adat megadása nem szükséges. Az oldalon lehetőséget nyújtunk receptek beküldésére, illetve az oldalon található receptek saját részre történő rendszerezésére, amely tevékenység regisztrációhoz kötött. Az itt megadott adatokat illetve a hírlevélre való feliratkozás során megadott e-mail címeket a szolgáltató nyilvántartásba veszi, ezen adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli, és harmadik félnek nem adja tovább.

1.2 Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Mivel a megjelenő források száma nagy, az oldal a tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint az ebből eredő károkért, az ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. Az üzemeltető nem vállal sem anyagi sem erkölcsi felelősséget az oldalakon a felhasználók által elhelyezett tartalmakért, azok származásáért, helyességéért vagy valóságtartalmáért. Az oldalon olvasott tanácsok, információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartoznak, az egészséget, életmódot érintő tanácsok tekintetében ajánlott szakértővel vagy a háziorvossal való konzultáció.

1.3 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

A felhasználónak az oldal használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:

  • mások jogait bármilyen módon megsérteni
  • kárt okozni
  • bármely módon jogellenes : fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni
  • szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó tartalmat feltölteni
  • bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni
  • bármilyen, különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni
  • más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni
  • megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

1.4 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs platformokat minden felhasználó csak  a saját felelősségére veheti igénybe. A kommunikációs platformokon (hozzászólásokon) tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak. Tilos továbbá mások erkölcsi, vallási, személyiségi jogainak megsértése, az alpári, agresszív, illetve fenyegető hangnem. Tilos a jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) használata. A moderálási alapelvek érvényesítése a moderátorok feladata, az ezen alapelveket sértő hozzászólások illetve tartalmak törlésre kerülnek, illetve kitiltást is vonhatnak maguk után. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen moderálási alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek. Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet. Nickhamisítás, tiltott nicknév használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

1.5 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget közvetlenül megtérít a Szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

2. Felhasználási engedély

2.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató között. A szerzői jogi védelemben részesülő és a felhasználó által feltöltött tartalom (fénykép, más médiatartalom vagy írásmű) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a felhasználó korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak. A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen anyagi követelésről jelen felhasználási feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul lemond.
A felhasználási jogosultság kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, módosítására, terjesztésére, megjelentetésére, formázására, átdolgozására. A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is. A felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató harmadik személyek részére további felhasználást is engedélyezhet.

3. Felelősség kizárása

3.1 A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

3.2 Az oldalon megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (hozzászólásokért) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.3 A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért.

3.4 A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon. A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy felelős minden,az általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, értékesíti vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett árut vagy szolgáltatást.

3.5 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett médiatartalmakért. A felelősség az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

3.6 Az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

3.7 A felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal a “Világháló” (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak. Bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik harmadik jogosulatlan személy által hozzáférhető, olvasható.

3.8 A Szolgáltató nem szavatolja a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely anyag megbízhatóságát, teljességét, megfelelő minőségét, illetve annak valamely speciális célra történő felhasználhatóságát, ezért a hatályos jogszabályok által biztosított mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered. A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.

4. Szolgáltatások igénybevételének feltételei

4.1 Szolgáltató hírlevelet küldhet a felhasználó feliratkozásakor megadott e-mail címére, továbbá időszakosan az oldallal kapcsolatos eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújthat.

4.2 A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa megadott e-mail elérhetőségére a Szolgáltató az oldallal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó hírlevelet küldjön, továbbá hogy Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címeket is felhasználja a Hírlevél szolgáltatás nyújtására. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételét a felhasználó bármikor jogosult visszavonni, melyet a hírlevélről történő leiratkozás funkció segítségével tehet meg.

5. Szerzői jogok

5.1 A Szolgáltató szellemi tulajdona a konyhaikalamajka.hu oldalon található minden tartalom. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlapon található bármely tartalom, (információ, szöveg, grafika, ikon, kép, video, hanganyag, grafikai megjelenítés), a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, a konyhaikalamajka.hu domain név, illetve ennek megjelölésével és logó megjelenítésével kapcsolatos jogot, mivel ezek  a szolgáltató tulajdonát képezik, így jogi védelmet élveznek. Ezek felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes és írásos hozzájárulásával lehetségesek.

5.2 A felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalmakat a Szolgáltató felhasználja, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

5.3 A felhasználó az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, kinyomtathatja, de nem jogosult az ilyen részek, vagy egész tartalmak további felhasználására, terjesztésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

6. Adatvédelem

6.1 Az oldal csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a hírlevél feliratkozáskor, illetve a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor vagy regisztrációkor. Személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, azt harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből, tudomásul véve azt, hogy a szolgáltatást nem tudja teljes mértékben igénybe venni innentől kezdve, ezt haladéktalanul teljesítjük.

6.2 Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink ill. az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk és statisztikai célokra használjuk.
6.3 Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

6.4 A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át.

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni. Az oldal üzemeltetőjének joga van a jogi nyilatkozat módosítására, amelyet a módosítást követően az oldal további használatával elfogadottnak tekint. A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.

A webhely a tökéletesebb működés érdekében cookie-kat használ. (További információ)

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás